The miracles of science™

Välj en industri


New Corian® DeepColour™ Technology

Teckenförklaringar

Produkten rekommenderas. Den innehåller mindre än 2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen. Vid tillverkningen av produkten kan det dock ha förekommit mer än 2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen.

Den röda markeringen visar helhetsbedömning en för DuPont™ Corian®. Detta innebär att materialet ligger nära en A-gradering.

Se säkerhetsdatablad för rekommendationer vid tillverkning.